Samfundsansvar gennem offentlig-privat innovation

Offentlig-privat innovation kan være vejen til at udvikle nye cirkulære processer i vores samfund – også i vores energisystem. Det er Vandcenter Syds samarbejde med starupvirksomheden Estech et godt eksempel på. 

På Vandcenters Syds anlæg i Odense har de indgået et samarbejde med virksomheden Estech, der har implementeret et lovende demonstrationsanlæg, hvor man kombinerer CCS og brintproduktion i ét og samme anlæg. Estech, der er udsprunget fra virksomheden Pureteq, har nemlig kombineret Pureteq’s scrubbersystem, der indfanger carbon fra udstødningsgasser, med Power-to-X teknologi. Dermed er hele processen fra CO2-fangst til brintproduktion samlet ét sted. Og dét kommer VandCenter Syd til gode.

I deres vandrensningsanlæg bliver der, som i så mange andre anlæg Danmark over, udskilt carbondioxid som biprodukt af produktionen. Estech pilot anlægget er bygget med en kapacitet til at indfange 240kg CO2 per døgn samtidig med at der produceres brint af salgbar kommerciel kvalitet – og Estech går nu i gang med en opskalering af demonstrationsanlægget, bla. baseret på en netop tildelt bevilling fra EUDP. Estech har nemlig fået 20,6 millioner kroner i støtte til at lave et demonstrationsprojekt af mindst tidobbelt skala i forhold til det nuværende.

”Støtten fra EUDP ser vi som et skulderklap til teknologien og en tro på, at den rammer de behov, der er opstillet politisk omkring co2 og ptx”, lyder det fra Anders N. Jensen, CEO ved Estech.

”Bevillingen muliggør en uafbrudt udvikling og skalering, hvor vi uden ophold kan gå i gang med at bygge et anlæg, som er mindst en faktor mindst 10 i forhold til det nuværende. Samtidig er bevillingen med til at styrke samarbejdet med DTU og give en fælles ramme for at få dokumenteret vores projekt”

Det nuværende anlæg demonstreres under et besøg af DaCES tidligere på året.

 

 

Samarbejde med gensidig gevinst

Estech er first mover på denne type implementering af brintproduktion. Men det er ikke kun Estech, der har taget de innovative briller på. Det gælder også VandCenter Syd, der har stillet deres anlæg til rådighed for test og demonstration. Her føler man en forpligtelse for at turde gå den ekstra mil, for at bidrage til udviklingen.

Det er os, der har evnerne og dermed pligten. Vi har som indlagt del af vores strategi, at vi skal gå skridtet længere end de fleste, når det kommer til innovation. Det kommer virksomheden til gode både i form af at kunne tiltrække de bedste medarbejdere, samtidig med, at vi selv får mulighed for at forme den måde, vi gør tingene på i fremtiden”, lyder det fra Per Henrik Nielsen, projektchef for VandCenter Syd.

Et vidnesbyrd på virksomhedens progressive tilgang er, at de tilbage i 2010 besluttede sig for et ambitiøst mål om at være energineutrale i 2014. Missionen lykkedes og virksomheden er i dag energineutral i hele deres forsyning, (dvs. på både drikkevand, kloaksystemer, spildevandsrensning på samtlige anlæg, administration og kørsel). Yderligere har VandCenter Syd en portefølje på 15 projekter, der spænder alt fra pyrolyseanlæg og phospor mining til reducering af lattergas emmisioner.

I samarbejdet med Estech, er de ikke decideret med i udarbejdelsen af anlægget. Men det at de har stillet sig til rådighed som forsøgsfacilitet kommer begge virksomheder til gode:

”Hvis ikke Vandcenter syd havde stillet faciliteter til rådighed var alternativet en industriel virksomhed med mindre tid og ressourcer til at engagere sig i projektet på langt sigt. Samtidig havde Vandcenter Syd nogle konkrete planer og mål, som var ambitiøse og unikke ift lignende virksomheder”, lyder vurderingen fra Anders N. Jensen, CEO i Estech.

Det er ikke ikke blot en gevinst for Estech at kunne afprøve og teste deres teknologi i relevante og virkelige omgivelser og sammenhænge. På sigt kan teknologien fra Estech blive utrolig relevant for Vandcenter Syd, da de regner med at produktion af brint og methangas kommer til at fylde mere på deres dagsorden i fremtiden:

”Det er en symbiose, der har kæmpe potentiale i en fremtid vi ikke helt er kommet ind i endnu. Men det skal opfindes, før vi kan bruge det – og vi synes, at alle virksomheder – private såvel som offentlige – skulle dedikere en del af deres omsætning til innovation. Det er det mindste man kan gøre for fremtiden. Og man skal ikke blive skræmt risikoen for at lave en brøler. Det skal der være plads til”, lyder opfordringen fra Per H. Nielsen, projektchef for VandCenter Syd.

 

Læs mere på Estech.dk

 

Fakta om EUDP-bevillingen:

  • Der er bevilget 20,6 millioner kroner i støtte til at opføre et demonstrationsanlæg, for samtidig CO2 capture og hydrogen produktion.
  • Projektet løber fra starten af 2022 – medio 2024

 

Udfordringer der stadig skal løses:

  • Udvikling af udstyr dedikeret til sådanne CO2 anlæg omkring sekundære funktioner som eksempelvis vandrensing og varmegenindvinding
  • Integration og optimering af udstyr til håndtering af brint og CO2, eksempelvis for transport af CO2.