Arbejdsgruppen for Power-to-X

DaCES’ arbejdsgruppe for Power-to-X har i 2021 arbejdet med udvikling af roadmap og ansøgning til Innovationsfondens partnerskab på de grønne brændstoffer i samarbejde med universiteter, GTS’er, virksomheder og klynger.

Vi er kun lige begyndt med at realisere de grønne brændstoffers potentiale og der er fortsat store udfordringer og muligheder frem mod en bæredygtig omstilling. Vi ønsker med arbejdsgruppen at mobilisere aktører hos virksomheder, GTS’er og universiteter, der arbejder med Power-to-X på et fagligt, teknologisk og forskningsmæssigt niveau. Udgangspunktet er aktørernes interesser og behov for viden, udvikling og samarbejde på tværs af sektorer og discipliner. X’et defineres i arbejdsgruppen udelukkende som syntetiske brændstoffer.

Arbejdsgruppen kører uafhængigt af Innomission 2, der drives i et separat spor under ledelse af Lasse Rosendahl, Professor på Aalborg Universitet.

Vil du høre mere om arbejdsgruppen for Power-to-X så send en mail til cma@atv.dk

“Power-to-X teknologier har potentialet til at blive et stort eksporteventyr for danske virksomheder, men hvis denne vision skal blive til virkelighed, er der behov for udvikling af nye forretningsmodeller og rammebetingelser, forskning og udvikling af teknologier på både kort og langt sigt samt forskning i adfærd og social accept.”

Formand: Anker Degn Jensen, professor, DTU Kemiteknik