Erfaren projektleder til Dansk Center for Energilagring (DaCES)

Danmarks dagsorden for en grøn omstilling er ambitiøs. Vi ved, hvor vi skal hen. Vi ved, at det skal gå stærkt, og vi ved, at vi skal arbejde sammen på tværs af sektorer, teknologier, aktører, viden og uddannelsesinstitutioner. Det skal du hjælpe os med!

Energilagring udgør et vigtigt element i at udvikle Danmarks grønne omstilling. Vind, sol og biomasse kan ikke bringe os hele vejen til 70 procents reduktion af drivhusgasser og til et bæredygtigt samfund. Vi skal udvikle og opskalere lagringsteknologier som Power-to-X, batteriteknologi, termisk energilagring og sikre, at systemerne arbejder sammen og kan kobles med eksisterende infrastruktur. Det skal ske i tæt parløb mellem vidensinstitutioner, industri, erhvervsliv, politikere og myndigheder.

Vi søger

Vi søger en erfaren projektleder med kompetencer og baggrund fra at lede og koordinere store, tværgående projekter/arbejdspakker på tværs af universiteter, virksomheder, offentlige myndigheder og øvrige partnere inden for energiområdet. Du har erfaring med at udforme ansøgninger og udmønte projekter fra nationale og internationale, offentlige og private fonde.

DaCES har fem arbejdsgrupper inden for energilagring; batteriteknologi, termisk lagring, PtX, systemintegration og uddannelse, der samler en bred kreds af DaCES’ medlemmer fra forskning og vidensinstitutioner, industri og interesseorganisationer. Du vil komme til at betjene arbejdsgrupperne med projektledelse, udvikling, rapportering, mødeplanlægning, dagsordener, referater, opfølgning og formidling af projektresultater, planlægning og gennemførelse af workshops og konferencer.

Der vil være vægt på, at du skal facilitere processer, hvor medlemmer og eksperter bidrager med det faglige indhold, og sikre, at arbejdsgrupperne på tværs inspirerer hinanden med viden og projektmuligheder inden for energilagring, forskning og uddannelse. Herudover skal du varetage stakeholderrelationer over for DaCES’ egne medlemmer og øvrige beslutningstagere.

DaCES

Bag DaCES er et partnerskab bestående af førende danske universiteter, GTS, virksomheder, interesseorganisationer og Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). ATV er vært for sekretariatet, men vi har selvstændig økonomi og ansvarsområder. Projektet er finansieret af Industriens Fond.

Du indgår i DaCES’ sekretariat med fire medarbejdere. DACES er en del af ATV’s sekretariat, som består af yderligere 15 kolleger, og som vi arbejder tæt sammen med på kommunikation, projektledelse og administration. Samarbejdet gælder også med ATV’s medlemmer og interessenter fra teknologiførende virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Strukturen i sekretariatet er flad. Vi hjælper hinanden dagligt på kryds og tværs, og der er tæt kontakt med ledelse, konsulenter, kommunikation, administration og studenter, så vi får løst opgaverne bedst muligt.

Din arbejdsplads er i BLOXHUB i København i DaCES, ATV’s nyistandsatte historiske lokaler.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du:

  • er en erfaren projektleder, der er god til at skabe resultater sammen med andre og på tværs af mange interessenter
  • forstår arbejdet i krydsfeltet mellem forskning, vidensinstitutioner og industri
  • har erfaring og viden om energilagring, PtX, energisystemer og kendskab til det energi- og klimapolitiske landskab fra arbejde med virksomheder/organisationer inden for energi- og forsyningssektoren
  • har en ingeniør-/naturvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau eller har en samfundsvidenskabelig uddannelse med stærk erhvervserfaring fra energi-/klima-/teknisk sektor
  • taler og skriver i et godt og flydende sprog på både dansk og engelsk
  • er en teamspiller og sætter en ære i at løfte opgaver af både stort og lille omfang (løbende driftsopgaver)
  • er engageret, nysgerrig og har masser af gå-på-mod

Interesseret

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Anne Marie Damgaard på telefon 4118 4747. Fristen er 22. august 2022.

Forventet tiltrædelse 1. oktober 2022. Kun ansøgninger på dansk tages i betragtning.

Stillingen er tidsbegrænset til 1. juli 2023 med mulighed for forlængelse. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Søg stillingen her