Projektkonsulent til Dansk Center for Energilagring (DaCES)

Brænder du for Danmarks grønne omstilling? Vi ved, at vores energiforsyning skal baseres på fornybar energi – og at vi skal indtænke energilagring. Vi ved, at omstillingen skal gå stærkt, og vi ved, at vi skal arbejde sammen på tværs af sektorer, teknologier, aktører, viden og universiteter. Det skal du hjælpe os med!

Energilagring udgør et vigtigt element i at udvikle Danmarks grønne omstilling. Vind, sol og biomasse kan ikke bringe os hele vejen til 70 procents reduktion af drivhusgasser og til et bæredygtigt samfund. Vi skal udvikle og opskalere lagringsteknologier som Power-to-X, batteriteknologi, termisk energilagring og sikre, at systemerne arbejder sammen og kan kobles med eksisterende infrastruktur. Det skal ske i tæt parløb mellem universiteter, erhvervsliv, GTS-institutter, klynger, politikere og myndigheder. DaCES understøtter denne dialog inden for energilagring og konvertering – med primært et forskningsorienteret sigte og en samfundsmæssig relevans.

Vi søger

Vi søger en konsulent med kompetencer til at facilitere og koordinere tværgående projekter/arbejdspakker på tværs af universiteter, virksomheder, offentlige myndigheder og øvrige partnere inden for energilagring.

DaCES har en række arbejdsgrupper: batteriteknologi, termisk lagring, Power-to-X, systemintegration mv., der samler en bred kreds af sektorens medlemmer fra forskning og vidensinstitutioner, industri og interesseorganisationer. Du vil komme til at betjene arbejdsgrupperne med projektledelse, udvikling, rapportering og planlægning. Dertil vil du bistå os med opfølgning og formidling af projektresultater samt planlægning og gennemførelse af workshops og konferencer.

Vi lægger vægt på, at du faciliterer og samler op på processer, hvor eksperter bidrager med det faglige indhold. Du sikrer, at arbejdsgruppernes arbejde dokumenteres, og at viden og resultater deles. Dertil gerne, at grupperne inspirerer hinanden på tværs med viden og projektmuligheder inden for energilagring, teknologier og forskning.

DaCES

Bag DaCES er et partnerskab bestående af førende danske universiteter, GTS-institutter, virksomheder, interesseorganisationer og Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). ATV er vært for sekretariatet, men vi har selvstændig økonomi og ansvarsområder. Projektet er finansieret af Industriens Fond.

Du indgår i DaCES’ sekretariat med fire medarbejdere. DaCES er en del af ATV’s sekretariat, som består af yderligere 15 kolleger, som vi arbejder tæt sammen med på kommunikation, projektledelse og administration. Strukturen i sekretariatet er flad, og vi hjælper hinanden dagligt på kryds og tværs, og der er tæt kontakt med ledelse, konsulenter, kommunikation, administration og studenter, så vi får løst opgaverne bedst muligt. Ud over dine kolleger vil du få et bredt og stærkt netværk til førende aktører fra både virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner mv. på energilagringsområdet.

Din arbejdsplads er i BLOXHUB i København i DaCES’ og ATV’s nyistandsatte historiske lokaler.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du:

  • er god til at skabe resultater sammen med andre og på tværs af mange interessenter
  • trives godt i et krydsfelt mellem forskning, vidensinstitutioner og erhvervsliv
  • har viden om energilagring, Power-to-X, energisystemer og gerne kendskab til det energi- og klimapolitiske landskab
  • har en ingeniør-/naturvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau eller har en samfundsvidenskabelig uddannelse med stærk erhvervserfaring fra energi-/klima-/teknisk sektor
  • taler og skriver et godt og flydende dansk – samt er god til engelsk
  • er en teamspiller og sætter en ære i at løfte opgaver af både stort og lille omfang (løbende driftsopgaver)
  • er engageret, nysgerrig og har masser af gåpåmod

Interesseret?

Send din ansøgning via knappen nedenfor. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Anne Marie Damgaard på telefon 4118 4747. Fristen er 11. november 2022. Forventet tiltrædelse så snart som muligt. Kun ansøgninger på dansk tages i betragtning.

DaCES er under etablering, hvorfor stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2023 med mulighed for forlængelse. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Søg stillingen her