Se eller gense årsdagen i DaCES.

Kæmpe opbakning til DaCES’ første årsdag

Mere end 100 deltagere fulgte vores første årsdag d. 4. november 2021 i BLOX. Se eller gense arrangementet her.

Skal energilagring blive en styrkeposition for Danmark, så kræver det en multidisciplinær tilgang, der går på tværs af virksomheder og forskning – og ikke mindst på tværs af forskellige forskningsgrene. Det var hovedbudskabet da Dansk Center for Energilagring fejrede sin første årsdag.  Lykkedes det, så venter der et enormt eksportpotentiale  ikke blot inden for Power to X, men også inden for termisk lagring og batterier. Og det er en udfordring DaCES er klar til at løfte:

“DaCES er en medlemsbaseret tænketank, hvor virksomheder, vidensinstitutioner og brancheorganisationer mødes i maskinrummet for sammen at løfte forskning, teknologi og fagligt potentiale for energilagring.  Den energi, vilje og drive som vi oplever på tværs af alle aktører i værdikæden vidner om, at der findes et potentiale for at udvikle en langsigtet styrkeposition på energilagring for Danmark med den rette støtte og opbakning“, fortæller Anne Marie Damgaard, sekretariatschef i Dansk Center for Energilagring.

Programmet for årsdagen tog os hele vejen fra helikopteren, de store udfordringer og eksportpotentialet og ned til de konkrete udfordringer rundt om i Pioner-Danmark.
Dagen bød også på en introduktion til DaCES og en interessant debat om vejen frem mod at energilagring kan blive en mulig styrkeposition for Danmark.

Se eller gense hele årsdagen, download præsentationer og hør flere reaktioner fra dagen her på siden.

Download præsentationerne fra dagen her

Programmet (tryk på titlerne for at se de enkelte oplæg)

00.00.00 Se hele årsdagen fra start

00.05.05 Keynote: Omstilling af energisystemet med fokus på helheden.
Katherine Richardson, professor, leder af Sustainability Science Center, KU og medlem af Klimaråde

00.32.25 Præsentation af Dansk Center for Energilagring
Anne Marie Damgaard, sekretariatschef, Dansk Center for Energilagring

00.54.55 Energilagring: Status og potentiale
Gunnar Rohde, teknisk chefkonsulent, Dansk Center for Energilagring

01.07.50 Præsentation af DaCES arbejdsgrupper
Lars Barkler, formand for arbejdsgruppen for batterier.
Kurt Engelbrecht, formand for arbejdsgruppen for termisk lagring
Anker Degn Jensen, formand for arbejdsgruppen for PtX
Brian Vad Mathiesen, formand for arbejdsgruppen for systemintegration

01.55.30 Energilagringens pionerer: Tre eksempler på innovativt arbejde med energilagring

01.55.40 Ærø som pioner med termisk lagring
Lasse Larsen, driftsleder, Marstal Fjernvarme

02.15.10 Stationære batterier til balancering og lagring
Hans Henrik Ipsen, projektleder, Bornholms Energi og Forsyning

02.33.05 Vejen til en grønnere fremtid
Bo Holm Andersen, engineering manager, Crossbridge Fredericia

02.51.12 Eksportpotentiale og vækstmuligheder for danske virksomheder i energilagring
Troels Ranis, branchedirektør, DI Energi

03.13.40 Paneldebat: Hvordan optimerer vi energilagring som vækstpotentiale og middel i den grønne omstilling?
Rasmus Helveg Petersen, klimaordfører Radikale Venstre
Marie Bjerre, klimaordfører Venstre
Lasse Rosendahl, institutleder v. AAU Energi
Thomas Hofman-Bang, direktør i Industriens Fond
Morten Brandtoft, Business Development Director, Green Hydrogen Systems

03.49.00 Afrunding

“Vi skal være åbne for nye aktører, nye løsninger og nye måder at samarbejde på, hvis vi skal skabe den forandring der skal til”

Anne Marie Damgaard
Sekretariatschef, DaCES

Se stemningsvideo med reaktioner fra dagen her

“Vi skal koble den tunge forskning med det praksisnære, så den viden, der skabes på universiteterne, hurtigt bliver bragt i anvendelse. Derfor har vi etableret Dansk Center for Energilagring.”

Thomas Hofman-Bang
Direktør, Industriens Fond

Tak for denne gang.

Vi glæder os til at se jer til næste år.