Kontingentsatser

DaCES er etableret som en selvstændig forening i marts 2023. Foreningen bygger direkte videre på opstarten af DaCES i 2021-22, der var finansieret gennem en bevilling fra Industriens Fond. Foreningen DaCES finansieres gennem kontingenter og deltagelse i projekter.

Medlemmer optaget i DaCES i 2021 og 2022 fortsætter direkte som medlemmer i foreningen DaCES.

Se kontingentsatser for 2024

 

Bliv medlem