Medlemmer i
Dansk Center for Energilagring

Dansk Center for Energilagring dækker hele værdikæden fra forskning og innovation til industri og eksport indenfor energilagring og -konvertering.

Dansk Center for Energilagring (DaCES) har til formål at styrke samarbejdet, vidensdelingen og etableringen af nye partnerskaber mellem virksomheder og universiteter. Centeret vil dermed sikre en langsigtet, fokuseret og koordineret indsats mellem alle relevante aktører indenfor områder som termisk lagring, batteriteknologi og Power to X.

Arbejder din virksomhed med et eller flere af ovenstående emner? Så læs om muligheden for at blive medlem her.

Medlemmer