Publikationer fra DaCES

På DaCES årsdag den 14. september 2023 udgav vi vores første rapport om energilagring i Danmark under titlen: “Status, styrker og synergier – DaCES rapport om energilagring i Danmark 2023.” Rapporten præsenterer en kortlægning af potentialet for samt cases fra en række energilagringsteknologier: Termisk energilagring, batterier, Power-to-X og systemintegration i et energisystem baseret på vedvarende energi.  Desuden fremlægger vi 17 anbefalinger til, hvordan Danmark kan styrke sin position som grønt foregangsland inden for energilagringsteknologier, systemintegration og forskning til gavn for Danmark og den grønne omstilling.

Læs rapporten

On DaCES’ anniversary on 14 September 2023, we published our first report on energy storage in Denmark under the title: “Status, strengths and synergies – DaCES report on energy storage in Denmark 2023.” The report presents a mapping of the potential for and cases from a number of energy storage technologies: thermal energy storage, batteries, Power-to-X and system integration in an energy system based on renewable energy. In addition, we present 17 recommendations for how Denmark can strengthen its position as a green pioneering country in energy storage technologies, system integration and research for the benefit of Denmark and the green transition.

Read the report on energy storage in Denmark 2023 in English

Genopladelige batterier er ikke til at komme udenom, hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling. Derfor er der brug for et øget politisk fokus på batterier og en national batteristrategi på linje med vores nabolande, så vi ikke går glip af innovation, job og investeringer i den danske batterisektor. Det er budskabet fra DaCES og centrale, danske batteriaktører i et policy brief, som udkom den 23 august 2023.

 

Læs policy brief

Rechargeable batteries cannot be avoided if Denmark is to reach its goals with the green transition. Therefore, there is a need for an increased political focus on batteries and a national battery strategy in line with our neighboring countries, so that we do not miss out on innovation, jobs and investments in the Danish battery sector. This is the message from DaCES and key Danish battery actors in a policy brief, which was published on the 23rd of August 2023.

Read policy brief in English