Dansk Center for Energilagring

Om Dansk Center for Energilagring

Dansk Center for Energilagring er et partnerskab som dækker hele værdikæden fra forskning og innovation til industri og eksport indenfor energilagring og -konvertering.

Dansk Center for Energilagring (DaCES) vil styrke samarbejde, vidensdeling og etablering af nye partnerskaber mellem virksomheder og universiteter. Centeret vil dermed sikre en langsigtet, fokuseret og koordineret indsats mellem alle relevante aktører indenfor områder som termisk lagring, batteriteknologi, systemintegration og Power to X.

Læs mere om energilagring

Bliv medlem

Arbejder din virksomhed eller organisation med energilagring? Så er et medlemskab i DaCES muligvis relevant for jer. Som medlem  modtager I løbende vores nyhedsbrev med nyheder, analyser, synspunkter og arrangementer. Du inviteres samtidig med til at vidensdele og udvikle området til gavn for både virksomheder, vidensinstitutioner og den grønne omstilling. Medlemskabet er gratis til og med 2022.

Læs mere her

Næste kapitel i den grønne omstilling skrives nu og energilagring er en game changer i et nyt klimaneutralt energisystem. Men der skal investeres i området, så løsningerne kan skaleres op og gøre de nye teknologier rentable. Samtidig skal forskningen styrkes så Danmark bliver et forskningsflagskib inden for lagring og konvertering af energi.

Troels Ranis, Branchedirektør, DI Energi

Som verdens største vindmøllevirksomhed er både energilagring og -konvertering vigtige områder for os  og afgørende for den grønne omstilling. Men hvis Danmark vil løfte en global bæredygtighedsdagsorden og samtidig gøre energilagring til et nye eksporteventyr, så kræver det en målrettet indsats og klar politisk dagsorden.

Kasper Roed Jensen
Vice President, Next Gen Concepts and Partnering, Vestas.

Energilagring bliver centralt i fremtidens bæredygtige energisystem som den flexible teknologibrik der kæder produktions- og aftagerled sammen på en effektiv måde. Derfor er det helt afgørende at etablere en samarbejdsplatform der bringer aktører fra hele værdikæden sammen, fra grundlagsskabende forskning helt til implementering og kommercialisering.

Lasse Rosendahl
Institutleder og professor, AAU Energy

Vi skal vi elektrificere vores samfund, hvor det er muligt. Men der vil stadig være områder, hvor elektrificering ikke er en farbar vej, som i luft- og skibsfart og eventuelt i den tunge vejtransport.

PtX kan være med til at løse disse udfordringer og er et nødvendigt virkemiddel, hvis Danmark skal nå reduktionsmålene for 2030 og 2050. Det kræver politisk fokus og langsigtede prioriteringer, der kan nedbringe investeringsrisikoen og være med til at skabe et aftagermarked

Kim Grøn Knudsen
Chief Strategy & Innovation Officer, Haldor Topsøe

Energilagring er en af nøglerne til at lykkes med den grønne omstilling. I ATV har vi ambitioner om, at energilagring skal blive et af de teknologiområder, hvor Danmark bliver førende i verden. Danske virksomheder skal opnå en styrkeposition, der bygger på et tæt samspil mellem forskning og virksomheder  – med en ambition om at bidrage til en bæredygtig planet og samtidig sikre arbejdspladser, eksport og indtjening til Danmark.

Lia Leffland
Akademidirektør, ATV

Grøn methanol i brændselsceller kan blive et væsentligt bidrag til omstillingen af tung transport, hvor vi med den rette støtte, forskning og udvikling forventer at kunne udkonkurrere de fossile brændsler på sigt. I Dansk Center for Energilagring sikrer vi det bredest mulige samarbejde på tværs af hele værdikæden i Danmark til gavn for dansk teknologiudvikling og eksport.

Hans Aage Hjuler
Chief Scientific Officer, Blue World Technologies

 

Klimamålene for 2030 og 2050 er ambitiøse og kræver et tæt og målrettet samspil mellem alle relevante aktører. Udvikling og integration af energilagring har en afgørende rolle i den grønne omstilling, og derfor bidrager universiteterne med både udvikling af disruptive teknologier, transfer til virksomheder og uddannelse af samfundet.

Horst-Günther Rubahn
Institutdirektør og professor, SDU Mads Clausen Institut

Hvis Danmark for alvor skal blande sig i den globale konkurrence og tage førertrøjen inden for energilagring og energikonvertering, så er det afgørende, at hele værdikæden tænkes ind og inddrages, med et tæt samarbejde og dialog mellem alle interessenter.

Søren Linderoth
Institutdirektør og professor, DTU Energy

Medlemmer