Dansk Center for Energilagring

Om Dansk Center for Energilagring

DaCES er en netværksbaseret og handlingsorienteret organisation med fokus på energilagring og
energikonvertering. Med udgangspunkt i et ligeværdigt og tværgående samarbejde mellem de danske universiteter, GTS’er og forskningsorienterede virksomheder arbejder vi for at udvikle energilagring som en dansk styrkeposition til gavn for Danmark, danske virksomheder og den grønne omstilling.

Energilagring udgør en essentiel brik i omstillingen af vores energisystem, men det er også en kompleks opgave, der går på tværs af naturvidenskabelige forskningsområder, jura, økonomi, humaniora og samfundsvidenskab. I DaCES samler vi relevant viden, bidrager til at definere behovet for en langsigtet forsknings- og innovationsindsats og kobler forskningsinstitutioner og virksomheder sammen i konkret og missionsdrevet samarbejde.

 

Læs DaCES rapport om energilagring i Danmark 2023

Nyheder

16. maj 2024
Novo Nordisk Fonden støtter DaCES med bevilling
16. maj 2024
Novo Nordisk Fonden: Missioner skaber synergier på tværs af projekter
18. april 2024
Dansk konsortium inden for termisk lagring modtager millionbevilling
9. april 2024
Simulation models can optimize future manufacturing plants for PTX equipment
8. april 2024
DaCES søger energikonsulent
22. februar 2024
Batterier som lagringsteknologi er overset i Danmark
19. februar 2024
MissionGreenFuels: Nyttiggørelse af CO2 fra biogasanlæg
6. februar 2024
MissionGreenFuels: Projekt vil gøre brint 14-20 procent billigere
25. januar 2024
MissionGreenFuels: Fremtidens kulstofkredsløb
23. januar 2024
MissionGreenFuels: PtX-anlæg – alene eller som en del af fælles infrastruktur?
14. december 2023
GreenLab er en tre-i-en lokation for ambitiøse grønne aktører
30. november 2023
Ny formand for DaCES arbejdsgruppe: Vi skal skabe en fælles forståelse af det vedvarende energisystem
24. november 2023
Webinar: Hvordan kan vi fremme energifællesskaber i Danmark?
9. november 2023
DaCES vil skabe projektbørs inden for energilagring
7. november 2023
Energifællesskaber bruger energilagring i stigende grad
22. september 2023
Film og billeder fra DaCES Årsdag 2023
23. august 2023
DaCES og centrale batteriaktører udgiver policy brief om den danske batterisektor
8. juni 2023
FOM Technologies leder efter de gode titler på vejen til vækst
25. maj 2023
Energilagring spiller en vigtig rolle for Copenhagen Atomics
9. maj 2023
Klimarådet: Energilagring kan bidrage til sikker elforsyning med sol og vind
21. april 2023
Aalborg CSP har store forventninger til termisk energi i Danmark – og globalt
6. marts 2023
Bred opbakning til første Danish Battery Summit
23. februar 2023
Topsoe har blikket stift rettet mod grønne teknologier
21. februar 2023
VisBlue: Der er et stort og uindfriet potentiale derude
9. februar 2023
DaCES lancerer sin strategi for 2023-25
8. februar 2023
07.03.23: Workshop om DaCES State of the Nation-rapport om energilagring i 2023
1. februar 2023
Danmark skal have ét fælles roadmap for at realisere den grønne omstilling
12. januar 2023
Ny næstformand i DaCES
10. januar 2023
Hyme Energy håber med gode eksempler at bane vejen for nødvendig ny lovgivning
5. januar 2023
02.03.23: Danish Battery Summit 2023
15. december 2022
Koppers ser nye forretningsmuligheder i batteriteknologien
9. december 2022
17.01.23: Accelerating the green transition through the MissionGreenFuels and INNO-CCUS partnerships
28. november 2022
Formand for batteri-arbejdsgruppen: Danmark skal have en batteristrategi
3. november 2022
Circlia Nordic ser stort potentiale i HTL-teknologien
14. oktober 2022
Evida vil forbinde aktører inden for Power-to-X
29. september 2022
Hvor meget energilagring har Danmark brug for?
22. september 2022
Film: Uden energilagring når vi ikke i mål med den grønne omstilling
19. september 2022
Se eller gense DaCES Årsdag 2022
29. august 2022
DaCES i nyt samarbejde løfter forskning og innovationen på energilagring
17. august 2022
Se program og tilmeld dig DaCES årsdag den 14. september 2022 i BLOX
7. juli 2022
DaCES var med da Aarhus Universitet afholdt første internationale power-to-x symposium
29. juni 2022
Hybrid Greentech - Danmarks næste unicorn?
28. juni 2022
Nyt partnerskab vil gøre Danmark til centrum for power-to-x og fremtidens grønne brændstoffer
8. april 2022
Invitation til gå hjem-møde om Power-to-X skalering i praksis. 3. maj 2022, 16.00-18.00
6. april 2022
Fælles opfordring fra fire institutledere: Glem ikke forskningen - skalering gør det ikke alene
15. marts 2022
Kom til ekstern forskningsdag på Aalborg Universitet om fremtidens energisystemer d. 26. april
3. februar 2022
Nyt fra DaCES' arbejdsgrupper
27. januar 2022
Gode takter i regeringens Power-to-X strategi
19. januar 2022
DaCES skal være med til at udvikle fremtidens grønne brændstoffer
16. december 2021
ESTECH modtager EUDP-bevilling til kombineret CO2-fangst og brintproduktion
10. november 2021
Se eller gense årsdagen i DaCES
13. oktober 2021
Årsdag i DaCES. Se programmet og tilmeld dig her
7. september 2021
Kronik: Den grønne omstilling kræver mange løsninger
6. juli 2021
Se eller gense Tech Talk om energilagring
8. juni 2021
Energilagring som vejen til 100% fossilfrihed. Vær med når DaCES afholder sin første Tech Talk
2. juni 2021
Læs om Lithiums Balance udviklingsrejse fra mindre startup til succesfuld virksomhed med langsigtet strategi (Nyheden bringes i samarbejde med ATV)
25. maj 2021
100 aktører har udviklet fælles køreplan for fremtidens grønne brændstoffer
26. april 2021
Prisen på PtX og energilagring skal ned, og det kræver en plan

Bliv medlem

Arbejder din virksomhed eller organisation med energilagring? Så er et medlemskab i DaCES muligvis relevant for jer. Som medlem modtager I løbende vores nyhedsbrev med nyheder, analyser, synspunkter og arrangementer. Du inviteres samtidig med til at vidensdele og udvikle området til gavn for både virksomheder, vidensinstitutioner og den grønne omstilling.

Læs mere her

Verden har brug for en kraftig accelereret, grøn omstilling. Vores forsknings- og uddannelsesinstitutioner leverer ny viden og dygtige kandidater, og vores forskningsaktive virksomheder leverer helt nye teknologier.
Men hvis Danmark virkelig skal levere til den grønne omstilling inden for energilagring og konvertering, i en tid præget af ekstremt tempo og omskiftelighed, skal vi stå sammen og gå sammen. DaCES sikrer den nødvendige sammenhængskraft, der får det til at ske.

Lars Ottosen,  institutleder og professor, AU Biological and Chemical Engineering

Energilagring bliver centralt i fremtidens bæredygtige energisystem som den flexible teknologibrik der kæder produktions- og aftagerled sammen på en effektiv måde. Derfor er det helt afgørende at etablere en samarbejdsplatform der bringer aktører fra hele værdikæden sammen, fra grundlagsskabende forskning helt til implementering og kommercialisering.

Lasse Rosendahl
Institutleder og professor, AAU Energy

Vi skal vi elektrificere vores samfund, hvor det er muligt. Men der vil stadig være områder, hvor elektrificering ikke er en farbar vej, som i luft- og skibsfart og eventuelt i den tunge vejtransport.
PtX kan være med til at løse disse udfordringer og er et nødvendigt virkemiddel, hvis Danmark skal nå reduktionsmålene for 2030 og 2050. Det kræver politisk fokus og langsigtede prioriteringer, der kan nedbringe investeringsrisikoen og være med til at skabe et aftagermarked

Kim Grøn Knudsen
Chief Strategy & Innovation Officer, Topsoe

Som verdens største vindmøllevirksomhed er både energilagring og -konvertering vigtige områder for os  og afgørende for den grønne omstilling. Men hvis Danmark vil løfte en global bæredygtighedsdagsorden og samtidig gøre energilagring til et nye eksporteventyr, så kræver det en målrettet indsats og klar politisk dagsorden.

Kasper Roed Jensen
Vice President, Next Gen Concepts and Partnering, Vestas

Energilagring er en af nøglerne til at lykkes med den grønne omstilling. I ATV har vi ambitioner om, at energilagring skal blive et af de teknologiområder, hvor Danmark bliver førende i verden. Danske virksomheder skal opnå en styrkeposition, der bygger på et tæt samspil mellem forskning og virksomheder  – med en ambition om at bidrage til en bæredygtig planet og samtidig sikre arbejdspladser, eksport og indtjening til Danmark.

Lia Leffland
Akademidirektør, ATV

Den manglende samtidighed i elproduktion fra sol og vind og elforbruget vil i fremtiden resultere i et stort behov for energilagring og -konvertering. Danske producenter af energiudstyr har en international førerposition – og her er samspillet mellem virksomheder og vidensinstitutioner helt afgørende. Teknologisk Institut er glade for deltagelsen i DACES, som bidrager til at fastholde og udbygge vores danske position.

David Tveit, direktør for Energi og Klima, Teknologisk Institut

Hvis Danmark skal lykkes på udvikling og implementering af nye energiteknologier som energilagring og -konvertering, er det nødvendigt med en bred viden om politiske og juridiske rammer, økonomiske modeller, civilsamfundets rolle samt nye former for organisering og samarbejde på tværs af sektorer og discipliner.  

Simon W. Lex, lektor, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU

Grøn methanol i brændselsceller kan blive et væsentligt bidrag til omstillingen af tung transport, hvor vi med den rette støtte, forskning og udvikling forventer at kunne udkonkurrere de fossile brændsler på sigt. I Dansk Center for Energilagring sikrer vi det bredest mulige samarbejde på tværs af hele værdikæden i Danmark til gavn for dansk teknologiudvikling og eksport.

Hans Aage Hjuler
Lab Manager, Copenhagen Atomics

 

Hvis Danmark for alvor skal blande sig i den globale konkurrence og tage førertrøjen inden for energilagring og energikonvertering, så er det afgørende, at hele værdikæden tænkes ind og inddrages, med et tæt samarbejde og dialog mellem alle interessenter.

Søren Linderoth
Institutdirektør og professor, DTU Energy

Danmark står overfor store udfordringer, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling og opfylde klimamålene for 2030 og 2050. Dette kræver et tæt og målrettet samspil mellem alle relevante aktører. DaCES er en unik platform inden for energilagring og konvertering, hvor danske universiteter og virksomheder arbejder tæt sammen om blandt andet at udvikle disruptive teknologier og efteruddannelser.

Jens Ejbye Schmidt
Institutdirektør og professor, SDU Institut for Grøn Teknologi

Medlemmer