Sekretariatet

Sekretariatet i DaCES varetager den daglige drift og består af en direktør og tre medarbejdere. DaCES har indgået en serviceaftale med ATV, hvor medarbejdere herfra assisterer sekretariatet med en række opgaver.

Medarbejdere i DaCES

Medarbejdere fra ATV