DaCES skal være med til at udvikle fremtidens grønne brændstoffer

Luft- og skibsfarten er ansvarlig for mellem 5 og 7 procent* af vores samlede CO2-udledninger. Den tunge transport til vands og i luften er samtidig praktisk talt umuligt at elektrificere, hvilket giver et akut behov for at finde nye og grønne brændstoffer til fremtidens skibe og fly.

Derfor er Dansk Center for Energilagring blevet en del af det missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskab ”Grønne brændstoffer til transport og industri” (også kendt som Innomission 2). Partnerskabet indsendte sidste forår et roadmap til Innovationsfonden med et bud på, hvordan Danmark frem mod 2030 kan bidrage til at reducere 70 % CO2 og skabe jobs og vækst, når det gælder udvikling af de nye grønne brændstoffer. En stærk og bred partnerkreds arbejdede i efteråret videre på, hvordan roadmappet kan udmøntes i konkrete projekter i form af en fælles ansøgning, som Innovationsfonden nu har tildelt et betinget tilsagn.

Bag partnerskabet er foruden Dansk Center for Energilagring (DaCES), seks universiteter, GTS, Energy Cluster Denmark (ECD) og Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG) og en række toneangivende virksomheder som Haldor Topsøe, Green Hydrogen Systems, Vestas, Siemens Gamesa, Ørsted, Copenhagen Infrastructure Partners og mange flere.

 

”Det meget brede partnerskab bag Innomission 2 er et stærkt udgangspunkt for en fælles og fokuseret indsats på en særdeles vigtig dagsorden. Det er godt nyt for den grønne omstilling og det er godt nyt for Danmarks rolle som grøn teknologibærer i verden” 

Anne Marie Damgaard
Sekretariatschef, DaCES

Partnerskabet har nedsat en midlertidig styregruppe med Kim Grøn Knudsen, Direktør for strategi og innovation i Haldor Topsøe, som formand og et sekretariat, der ledes af Lasse Rosendahl, Professor og Institutleder på Energi ved Aalborg Universitet i samarbejde med DaCES, Energy Cluster Denmark og MARLOG. Partnerskabets ledelse vil i de  kommende måneder indgå i dialog med Innovationsfonden om de sidste justeringer og underskrift af en fælles investeringsaftale. Det endelige tilsagn forventes i løbet af foråret 2022. Partnerskabet løber i fem år.

Læs mere om de fire Innomissioner på Innovationsfondens hjemmeside.