Nyt fra DaCES arbejdsgrupper

I Dansk Center for Energilagring driver vi en række arbejdsgrupper, hvor virksomheder og vidensinstitutioner mødes for at diskutere muligheder, udfordringer og potentielle fyrtårnsprojekter inden for de enkelte energilagringsteknologier. De fire arbejdsgrupper er batterier, termisk energilagring,  power-to-x og systemintegration. Læs om det aktuelle arbejde i de enkelte arbejdsgrupper her.

For anmodning om deltagelse og yderligere oplysninger kontakt: Claus Melvej Ascanius på cma@atv.dk.

Batterier

DaCES’ arbejdsgruppe for batterier arbejder med elektrokemiske energilagringsteknologier.

Aktiviteterne omfatter hele værdikæden for elektrokemisk energilagring; fra computerassisteret materialesyntese til intelligent styring og overvågning af industrielle produktionsprocesser. Her er vi interesserede i både nuværende litium-baserede batterier men også fremtidige teknologier i en post-litium-æra; såkaldte flowbatterier og superkondensatorer overvejes i denne sammenhæng.

Konkret arbejder vi  på skalering af flowbatterier til optimeret nettilslutning i hybridisering med elektriske korttidslager til nettjenester (f.eks. litiumbatterier eller superkondensatorer). Et andet emne omfatter materialeforskning, komponentudvikling og celledesign af fremtidige post-litium batterier.

I de kommende måneder vil arbejdsgruppen organisere en konference med fokus på konkrete industrielle udfordringer og samfundsøkonomiske potentialer for batterisektoren i Danmark.

Formand: Søren Dahl, Udviklingsdirektør, Haldor Topsøe.

Termisk energilagring

I Danmark har vi stor erfaring med termisk energilagring, hvilket blandt andet udmønter sig i en bred vifte af forskellige innovative forsknings- og udviklingsaktiviteter. DaCES’ arbejdsgruppe beskæftiger sig både med implementering og optimering af etablerede teknologier og med udvikling fremtidige løsninger.

Det omfatter alt fra damvarmelager i nær- og fjernvarmenet (lav temperatur, <100°C), varmelagringssystemer til industrielle processer baseret på f.eks. olie og/eller sten (mellem temperatur, <300°C) samt lagring af termisk energi i smeltede salte osv. (høj temperatur, <800°C). Vi ser også på muligheder for power-to-heat- og heat-to-power-applikationer, især i form af højtemperaturvarmepumper og såkaldte Carnot-batterier.

Vi arbejder i øjeblikket på den optimale anvendelse af varmelagring i forbindelse med varmepumper, udnyttelse af synergieffekter mellem køle- og opvarmningsbehov i industrielle processer og potentialet i eksisterende infrastrukturer som fremtidige bæredygtige kraftværker.

Der er planlagt en intensiv pitch-session, hvor de mest umiddelbare udfordringer og lovende løsninger drøftes.

Formand: Kurt Engelbrecht, lektor, DTU Energi

Power-to-X

DaCES’ arbejdsgruppe for power-to-x har i 2021 arbejdet med udvikling af roadmap og ansøgning til Innovationsfondens partnerskab på de grønne brændstoffer i samarbejde med universiteter, GTS’er, virksomheder og klynger.

Vi er kun lige begyndt med at realisere de grønne brændstoffers potentiale og der er fortsat store udfordringer og muligheder frem mod en bæredygtig omstilling. Vi ønsker med arbejdsgruppen at mobilisere aktører hos virksomheder, GTS’er og universiteter, der arbejder med power-to-x på et fagligt, teknologisk og forskningsmæssigt niveau. Udgangspunktet er aktørernes interesser og behov for viden, udvikling og samarbejde på tværs af sektorer og discipliner. X’et defineres i arbejdsgruppen udelukkende som syntetiske brændstoffer.

Arbejdsgruppen kører uafhængigt af Innomission 2, der drives i et separat spor under ledelse af Lasse Rosendahl, Professor på Aalborg Universitet.

Formand: Anker Degn Jensen, professor, DTU Kemiteknik

Systemintegration

Effektiv systemintegration er afgørende for en optimal anvendelse af lagringsteknologier i vores energisystemer. DaCES’ arbejdsgruppe for systemintegration arbejder i flere spor: Vi er interesserede i det generelle behov og efterspørgsel på energilagringskapacitet i forhold til mulige udviklingsscenarier. Vi beskæftiger os også med den konkrete og tekniske integration af lagringsteknologier i energisystemer.

Arbejdsgruppen berører også den mere energieffektive styring og regulering af energisystemer samt aspekter af virtuel energilagring, bl.a. gennem sektorkobling i energisektoren.

Vi afsøger muligheden for at skabe et overblik over de geografiske potentialer for energilagring i Danmark. I kombination med eksisterende kapacitetskort over energinettet vil det hjælpe med at identificere, hvor og hvordan lagerkapacitet kan optimere brug af vedvarende energi og forsyningssikkerheden på samme tid.

Aktører med interesse og/eller erfaring inden for energisystemintegration er velkomne til at deltage i arbejdsgruppen for at udvide vores tematiske båndbredde.

Formand: Brian Vad Mathiesen, professor, Institut for planlægning, Aalborg Universitet