Hybrid Greentech - Danmarks næste unicorn?

Inden for to år er vi til stede i Nordeuropa, og om fem år forventer vi at være blandt en af de største virtuelle kraftværker globalt.”

Så klar er forventningen til Hybrid Greentechs nærmeste fremtid. Den lille startup vokser og har fået en del opmærksomhed – også fra udlandet. Hybrid Greentech blev fx udvalgt til Amazons AWS Clean Energy Accelerator 2.0 blandt 424 ansøgere fra 58 lande, hvor kun tre var fra Europa, og der er tale om, hvorvidt virksomheden, som er medlem i DaCES, kan blive en dansk unicorn.

Enhver batteriejers drøm

Forestil jer en teknologi, der består af den perfekte kombination af energilagring, systemintegration og markedsprognoser og kan hjælpe os med at nå 100 % vedvarende energi og samtidig skabe en rigtig god forretning

Ovenstående udsagn stammer fra CEO & Founder af virksomheden, Rasmus Rode Mosbæk, i et interview med DaCES om, hvad Hybrid Greentech bidrager med til deres klienter. Det lyder som enhver batteriejers drøm (det gælder sådan set også for ejere af vindmøller, varmepumper, solceller mv.), og det er virkeligheden for de virksomheder, der har indgået et samarbejde med Hybrid Greentech.

Hybrid Greentechs formål er at understøtte organisationer i målet om at nå 100 % vedvarende energi, og måden, de gør det på, er særlig interessant. De driver nemlig en digital platform, der kan finde og udnytte det fulde investerings- og indtjeningspotentiale for en virksomheds energilagring, samt et kunstigt, intelligensdrevet virtuelt kraftværk. AI’ens hovedfokus er at reducere CO2 og behov for nettilslutning samtidig med at understøtte elnettet med systemydelser for at give den bedst mulige indtjening og samtidig også den lavest mulige degradering af batteriet.

”Vores hovedformål er at minimere virksomheders Levelized Cost of Storage. Levelized Cost of Storage (LCOS) er betegnelsen for prisen på opladt/afladt energi for energilageret (DKK/kWh)”, fortæller Rasmus Rode Mosbæk, CEO & Founder for Hybrid Greentech.

Frekvensregulering er nøglen

Det er altså igennem en kombination af relevant hardware-data fra energilagrene, analyse af energimarkeder og kunstig intelligens, der udgør grundstenene for Hybrid Greentechs produkt. Og lige præcis produktet varierer fra samarbejde til samarbejde, da virksomheder benytter sig af Hybrid Greentechs kompetencer i alle udviklingstrin forbundet med energilagringssektoren – fra bestemmelsen og dimensioneringen af et nyt energilager til fjernkontrol af et allerede eksisterende batteri i samspil med frekvensregulering (læs mere om frekvensregulering i boksen nederst på siden).

Og lige præcis frekvensregulering er et nøgleord for virksomheden og dens relevans.

Se video om Hybrid Greentechs løsning.

At tillade sit energilager at være til rådighed for systemydelser, heriblandt frekvensregulering, kan dermed være meget profitabelt og kan ifølge Hybrid Greentech halvere tilbagebetalingstiden på en investering. Eksempelvis har Energinet, der ejer og driver dansk energiinfrastruktur, foretaget et studie, der viser, at selv mindre foreninger som fx. boligforeninger bidrager seriøst til stabilisering af energinettet, og at der satses på, at tilslutningen sker på privat initiativ.

”Energinet arbejder aktivt på at få flere batterier i brug, selvom de ikke selv må eje og styre dem. De støtter op og vil gerne have aktører som os ind på markedet, da det er en større og større udfordring for dem at stabilisere nettet. Vi er nærmest i dialog med Energinet hver uge”, siger Andreas Barnekov Thingvad, energilagringsekspert hos Hybrid Greentech.

Både Hybrid Greentech og Energinet har altså fået øjnene op for, hvor meget potentiale og hvor vigtigt energilagring i samspil med frekvensregulering er. Og der hersker ikke tvivl om, at der potentielt kan være mange penge at spare.

CO2-reduktion er en del af virksomhedernes business case

At være en del af energimarkedet og elnettet indebærer en vis usikkerhed i virksomheders business cases grundet udslag i strømpriser og rammevilkår. Hvor stor risiko tager Hybrid Greentechs kunder egentlig? Til dette svarer virksomheden, at Danmark har en målsætning om en CO2-neutral energisektor i 2030, og det ved virksomhederne godt. De bliver dermed nødt til at komme i gang med at demonstrere gode business cases, inden rammevilkårene er faldet helt på plads.

Det er en tvungen opgave, at vi skal have mere vedvarende energi. Der er ikke nogen tvivl om, at behovet for frekvensregulering bliver større”, fortæller  Andreas Barnekov Thingvad

Det her er ikke noget, kunderne har ressourcer til at tage vare på selv. Så vi har lavet en digital platform, der sørger for, at man under sin energiinvestering hele tiden får den bedst mulige indtjening og lavest mulige degradering for at sikre den bedste business case samtidig med CO2-reduktion”, forklarer Rasmus Rode Mosbæk.

Læs mere om Hybrid Greentech, som deltager i DaCES’ årsdag den 14. september.

Tilmeld dig årsdagen her.

Hvad er frekvensregulering?

Frekvensregulering er givtigt, men man kan ikke udelukkende lave frekvensregulering på et bestemt marked, for så kommer tilbagebetalingstiden for tæt på batterilevetiden. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige værdistrøm på det rigtige tidspunkt. Hybrid Greentech optimerer indtjening af batteriet, altså omsætning minus omkostninger for degradering og drift af batteriet.

Ved at bruge egne udviklede multimarketingsalgoritmer kan Hybrid Greentech reducere batteridegradering med 61 % og øge operating profit i markederne med 10 %.

Mange virksomheder er presset af deres kunder til at være CO2-neutrale. Men at lade batterier op og aflade dem med solstrøm er der ikke nok penge i. Tilbagebetalingstiden bliver den samme eller længere end batteriets levetid (batteriernes levetid er i 2022 ca. gennemsnitligt 20 år, red.), så det giver ikke profit. Men hvis man laver frekvensregulering om natten eller mere, er tilbagebetalingstiden op til 10 år.

Frekvensen i elnettet ses som en sinuskurve med en frekvens på 50 hertz: altså 50 svingninger i sekundet. Sinuskurven ændrer sig hele tiden i takt med, at strømmen løber igennem vores elnet. Kurven skal holde sig inden for nogle bestemte værdier, ellers bryder vores elnet sammen. Udfordringen med vedvarende energi er, at strømmen kommer ind, som solen skinner, og vinden blæser, og det kan skabe nogle ret voldsomme udsving på sinuskurven. Derfor har man lavet nogle markeder, som skal være med til at regulere frekvensen. Man netstabiliserer den. Hybrid Greentech overvåger frekvenskurven fem gange i sekundet og overvåger setpoints i batterierne inkl. cellespændinger, strømme og celletemperatur. Med de data laves der AI-modeller for driftsomkostninger for alle de forskellige værdistrømme.