Interview: Evida vil forbinde aktører inden for Power-to-X

14. oktober 2022

Som Danmarks nationale gasdistributionsoperatør spiller Evida en rolle i indfasningen af biogas og ønsker også at lave infrastruktur til brint og CO2. Dermed kan Evida være en facilitator inden for energilagring, når overskudstrøm fra sol og vind skal flyttes til senere brug. Det fortæller forretningsudvikler på Power-to-X og pilotprojekter i Evida, Anne B. Holm, i et interview med DaCES.     

Af Julie Søgaard, DaCES

Evida er Danmarks nationale gasdistributionsoperatør og har ledningerne på metan i Danmark. Energinet har transmissionsledningerne og udlandsforbindelserne, mens Evida har fra 40 bar og nedefter.

Sådan lyder det indledningsvist fra forretningsudvikler i Evida, Anne B. Holm, som svar på spørgsmålet om, hvad Evida egentlig er for en størrelse.

Anne B. Holm er forretningsudvikler i Evida. Foto: Evida.

”Vi har i runde tal 18.000 km rør og omkring 400.000 kunder i dag, men vi afkobler et stort antal af kunder, som en del af udfasningen af gas til rumopvarmning. Evida er en fusion af flere mindre selskaber og er i dag ejet af Finansministeriet. Vi er kritisk energiinfrastruktur, hvilket vi også mærker i disse tider,” fortsætter hun.

Evida ser sig selv spille en rolle i den grønne omstilling i de kommende år gennem en indfasning af biogas og dermed en langsom udfasning af naturgas samt gennem nye forretningsområder som brint og CO2.

”Vi har mange års erfaring med at rørføre gas under tryk – både i forhold til drift, vedligehold, myndighedsbehandling, målerdata, kundehåndtering og til at operere et reguleret område, som vi forventer både brint og CO2 bliver,” siger Anne B. Holm.

De sidste par år og særligt det sidste års tid har Evida været i dialog med markedet og aktørerne om, hvor udviklingen bevæger sig hen og hvad der skal til for at facilitere denne totale omstilling, som ifølge Anne B. Holm rimer rigtig meget på Power-to-X.

”En stor del af det er at lave en infrastruktur til brint og CO2. Vi laver i øjeblikket en række analyser af, hvor store rørene skal være, hvor de skal ligge, hvem er kunderne og hvor de befinder sig,” siger hun.

Vil flytte vindmøllestrøm til senere brug

I Evida ønsker man at forbinde aktørerne på brint og CO2.

”Det er der, hvor vi ser vores berettigelse. Vi har som sådan ikke nogen holdning til, hvilken teknologi, der er i enderne. Vi er en facilitator for udviklingen i form af, at vi kan forbinde enheder og aktører og få acceleration på det. Udfordringen nu er at gøre det i skala og i en vis hastighed,” siger Anne B. Holm.

Hvis man zoomer ind på energilagring, er der særligt et område, hvor Evida kan bidrage.

”Det er helt centralt, når vi taler om Power-to-X, at gemme den vind, der ikke er plads til i elnettet, på en måde hvor det kan bruges i energisystemet senere. Frem for at stoppe vindmøllerne er det smartere at producere noget brint, som Evida kan flytte hen til et lager eller til anvendelse i nogle andre processer, hvor man også har behov for omstilling,” siger Anne B. Holm og uddyber:

”Brint bliver et medie til mange ting. Vi skal hen mod et vedvarende energisystem baseret på primært vind i Danmark og til dels sol. I Danmark har vi god erfaring med at integrere den del. Vi mangler balanceringen og kunne flytte energien til perioder, hvor vinden ikke blæser og solen ikke skinner. Der er brint en del af løsningen, og det er det, Evida gerne vil flytte og dermed også være en facilitator på energilagring. Vi kommer ikke til at operere deciderede energilagre, men energilagring er en af processerne på vejen til at flytte noget energi fra, når vi har for meget af den, til når vi har brug for den.”

Teststrækning for brint

Hos Evida er man allerede i fuld gang med at undersøge mulighederne inden for brint.

”Vi har igangsat en teststrækning hvor vi øver os og får nogle drifts- og anlægserfaringer og erfaring med komponenter til brint og med at dokumentere en hel masse, som klæder os og branchen på til et kommercielt setup” siger Anne B. Holm.

Evida vil teste disse ting og identificere de børnesygdomme, der eventuelt kunne være, i projektet som forventes at sættes i drift omkring påsken 2023.

Med Energistyrelsen som observatør har Evida sammen med Energinet derudover gennemført en markedsdialog, som snart udkommer som rapport, der skal give et indblik i, hvad markedet har behov for i forhold til infrastruktur.

”Vi har desuden igangsat to feasibility-studier, hvor 170 km brintrør forbinder Idomlund ved Holstebro med Mariagerfjord og med en linje til Aalborg, mens det andet er en forbindelse mellem Esbjerg og Fredericia,” siger Anne B. Holm.

Hun forventer, at studierne er færdige inden sommerferien næste år.

”Og så afventer vi den politiske beslutning om rollefordelingen mellem Evida og Energinet. Derudover har den nye gasforsyningslov, der involverer brint, været i høring hen over sommeren og her afventer vi den politiske behandlingsproces,” siger Anne B. Holm.

Manglende standarder forsinker processen

Der er dog også andet, der forsinker en skalering af brintinfrastruktur.

”Generelt for Power-to-X mangler der standarder og guides. Ligesom det jo også er nyt for myndighederne og hvordan det skal håndteres, siger Anne B. Holm.

Her vil Evida gerne bistå myndighederne i at komme i mål med denne proces.

”Vi er ved at afdække, hvordan vi skal operere og hvilke krav vi skal stille til leverandørerne af komponenter og andet. Brint er jo ikke ubetrådt land hverken i udlandet eller herhjemme, men det har ikke før været oppe i den skala,” siger hun.

Hos Evida oplever man desuden, at den aktuelle energikrise både bremser og presser på for en grøn omstilling af energisektoren.

Det er metanprisen, der driver de høje energipriser. Det betyder, at flere virksomheder ændrer deres forbrugsmønstre, som vi så skal håndtere i vores system. Samtidig vil nogle virksomheder også gerne skifte til brint eller elektrificere deres produktion,” siger Anne B. Holm.

Desuden vil mange biogasanlæg gerne øge deres biogasproduktion og opgradere den, så biogassen kan komme ind i systemet.

”Det gælder også aktører, der ikke før har været tilknyttet nettet. Og det giver selvfølgelig også travlhed i den afdeling, der tager sig af det,” slutter Anne B. Holm.