Danmark skal have ét fælles roadmap for at realisere den grønne omstilling

9. februar 2023

Partnerskaberne MissionGreenFuels og Inno-CCUS holdt den 17. januar 2023 en fælles konference på Danmarks Tekniske Universitet. Her var der enighed om, at det er meget vigtigt at koordinere den danske indsats inden for grøn omstilling.

Der er nok med samfundsudfordringer og kriser at tage fat på. Og her kan de forskningsdrevne missioner være med til at levere løsninger. Det mener sekretariatschef i DaCES, Anne Marie Damgaard.

”Det er afgørende, at vidensinstitutioner, myndigheder og erhvervsliv har en tæt, tæt dialog om vejen frem. Her kan partnerskaber som MissionGreenFuels og Inno-CCUS levere nogle af svarene inden for henholdsvis grønne brændstoffer til transport og industri samt fangst, lagring og anvendelse af CO2 – både på den korte bane frem mod 2030, men også på den lidt længere bane,” siger hun.

MissionGreenFuels ledes af et sekretariat under Aalborg Universitet sammen med Energy Cluster Denmark og DaCES. Sammen med Inno-CCUS afholdt de to partnerskaber en fuldt booket konference på Danmarks Tekniske Universitet den 17. januar 2023.

Aktiviteter på tværs af partnerskaber

Fokus for konferencen var en realisering af Pool 2 for de to missioner, hvor der bliver afsat sammenlagt over 160 millioner kroner til nye projekter inden for de to missioner.

Formandskaberne for de to partnerskaber indledte med at fremhæve vigtigheden af den missionsdrevne tilgang til at finde løsninger på samfundets udfordringer.

En efterfølgende paneldebat vendte blikket mod det akademiske, industrielle og politiske ansvar for og bidrag til den grønne omstilling med udgangspunkt i de i alt fire aktuelle missioner, hvor Innomission 3 og 4 handler om henholdsvis klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion samt cirkulær økonomi med fokus på plast og tekstiler.

”Der er stor sammenhæng mellem de fire missioner og god grund til at tænke aktiviteter på tværs af partnerskaberne, som både deler flere udfordringer og løsninger. Fangst, lagring og udnyttelse af CO2 og Power-to-X indgår for eksempel i fælles værdikæder, og der er fælles problemstillinger i forhold til at sikre sektorkobling og effektiv infrastruktur. Derfor giver det utrolig god mening, når MissionGreenFuels og INNO-CCUS har taget initiativ til at afholde en fælles konference,” sagde Annemarie Munk Riis, vicedirektør og chef for Innopartners, Innovationsfonden, der medfinansierer de missionsdrevne, grønne partnerskaber.

Bedre koordinering af den danske indsats

I paneldebatten deltog desuden Kristian Jensen, adm. dir. i Green Power Denmark, Anne Højer Simonsen, vicedirektør for klima, grøn omstilling og energi i Dansk Industri samt Anne Grete Holmsgaard, formand for EUDP.

Sidstnævnte udtrykte bekymring for, om der med den nuværende udformning af de missionsdrevne partnerskaber vil være tilstrækkeligt med midler til forskning og særligt til grundforskningen.

Anne Højer Simonsen lagde vægt på, at det er vigtigt at agere med et internationalt perspektiv, når der udarbejdes løsninger, mens Kristian Jensen understregede, at virksomheder og industri med stor fordel kunne agere klogt og udnytte sektorens erfaringer fra opbygningen af vindmølleindustrien, som jo har taget årtier at etablere.

Panelet var enigt om, at det var vigtigt at koordinere de forskellige roadmaps for hvordan den grønne omstilling kan realiseres i Danmark frem mod 2030 og 2050 – ikke blot på tværs af missionerne, men også på tværs af de regionale fyrtårne og myndigheder, der alle har udarbejdet bud på et roadmap.

MissionGreenFuels kan med fordel være koordinator

De enkelte roadmaps er ofte ukendte for andre end de involverede parter og skal derfor frem i lyset, så en bedre koordinering kan finde sted. Det vil betyde, at de forskellige parter i langt højere grad  kigger i samme retning og at midlerne kan blive anvendt bedst muligt.

”Vi har i MissionGreenFuels allerede i 2021 udarbejdet et samlet bud på en køreplan for, hvordan Danmark frem mod 2030 kan udvikle de grønne brændstoffer til industri og den tunge transport på tværs af hele værdikæden. Netop derfor kan et partnerskab som MissionGreenFuels med fordel påtage sig den koordinerende funktion og være ’the-go-to’-aktør, når det gælder om at få et overblik over, hvad der findes af projekter og andre initiativer inden for grønne brændstoffer og relaterede områder,” siger Anne Marie Damgaard.