Aalborg CSP har store forventninger til termisk energi i Danmark – og globalt

21. april 2023

Teknologier for varmelagring og termisk energi er en forudsætning for, at Power-to-X kan fungere optimalt. Og i takt med udrulningen af grøn og vedvarende energiproduktion er der i stigende grad brug for netop de løsninger, virksomheden Aalborg CSP udvikler, lyder det fra divisionsdirektør i Aalborg CSP, Peter Badstue Jensen.

Af Mette Tolling  

Aalborg CSP har gennem en længere årrække udviklet sig fra kedelvirksomhed til leverandør af vedvarende energiløsninger, integration og energilagringsløsninger med ekspertise inden for termisk energi til et marked i hastig vækst.

Peter Badstue Jensen er divisionsdirektør i Aalborg CSP. Foto: Aalborg CSP

”Aalborg CSP startede oprindeligt som energikonsulentvirksomhed i slutningen af 1980’erne. Der fandtes stort set ikke nogen industri eller marked for termisk lagring inden for Concentrated Solar Power (CSP),” fortæller divisionsdirektør i Aalborg CSP, Peter Badstue Jensen.

Virksomheden blev dog hurtigt bekendt med mulighederne hos spanske solkraftværker, hvor deres ekspertise inden for kedelteknologi kunne anvendes til grønne løsninger, der kunne udnytte energien fra solens stråler. Siden midten af 00’erne har Aalborg CSP kunnet fokusere 100 procent på at udvikle vedvarende energiløsninger.

I dag har Aalborg CSP’s tæt på 50 ansatte, der designer og leverer en bred vifte af grønne energiløsninger, heriblandt høj- og lavtemperatur energilagring, el- og saltbaserede dampkedler, solfangere, varmepumpesystemer til både fjernvarme og industriel køling, kedler, integrerede energisystemer såvel som kundetilpassede Power-to-X løsninger.

”Vi har haft en meget fleksibel tilgang, hvor vi har brugt, udviklet og udvidet vores kompetencebase løbende og samtidig været i stand til at handle hurtigt og agere i forhold til politiske justeringer. Det har tilført vores virksomhed mange nye indsigter og bidraget til udvidelse af vores forretningsområde,” siger Peter Badstue Jensen.

I dag indgår Aalborg CSP i mange internationale udviklingsprojekter sammen med udenlandske universiteter, hvilket betyder, at firmaets aktiviteter i forhold til omsætning primært ligger i udlandet.

Vækst af grønne teknologier kræver klar lovgivning

Aalborg CSP har været med til at udvikle varmelagringsteknologier til et marked, man forventer vil vokse i Danmark. Der er behov for varmelagringsteknologier mange steder, hvor netop energilagring er forudsætningen for, at de øvrige teknologier kan fungere optimalt.

Et godt eksempel er Power-to-X elektrolyseprocessen, som kræver enorme mængder af rent vand. Dertil kommer behovet for store lagerenheder, der skal optage overskudsvarmen fra anlægget.

”Vi tænker på integration af de energier og supportsystemer, der ligger uden om selve processerne. Men politisk er man ikke kommet så langt med regulering af de sekundære energistrømme endnu.

Når der ikke er klare langsigtede afregningsregler for integrerede systemer, kan investorerne ikke lave en forretningsplan, der sikrer tilstrækkeligt afkast,” siger Peter Badstue Jensen.

Derved vil mulige investeringer ifølge ham flytte til andre velregulerede områder.

Storskala energilagring i Høje Taastrup rykker dagsordenen

Aalborg CSP har leveret et 11.000 m2 stort isolerende låg til det 70.000m3 store damvarmelager i Høje Taastrup, der netop er blevet indviet. Til forskel fra et sæsonlager er dette det første damvarmelager, som på ugentlig basis drives som et batteri, der tilfører og aftager energi i forhold til pris, udbud og efterspørgsel.

”Gennem årtier har man kæmpet med at lave bedre integrerede systemer, hvor man kan samle overskudsenergien op i større eller mindre skala. Beviset på dette er de mange akkumuleringstanke med varmt vand, vi har stående rundt omkring i Danmark. Det nye er, at vi kan lave det i storskala. Også endnu større end lageret i Høje Taastrup,” forklarer Peter Badstue Jensen.

Damvarmelageret i Høje Taastrup under byggeprocessen. Foto: Aalborg CSP.

Aalborg CSP udvikler hele tiden sine produkter og arbejder lige nu på at lancere et system til at montere solceller på toppen af damvarmelageret.

Medlemskab af DaCES giver værdifuld sparring og synlighed

Peter Badstue Jensen er medlem af DaCES’ styregruppe og en del af Arbejdsgruppen for Systemintegration.

Som repræsentant for en dansk SMV, der udvikler grønne løsninger til et globalt marked, er det derfor  meget nyttigt for ham at sparre med forskere og de øvrige virksomheder, der er medlemmer af DaCES, om udvikling og næste skridt inden for energilagring.

”Gennem vores medlemskab af DaCES samt via konferencer og udstillinger gør vi os selv synlige i det brede perspektiv. Vi udvikler og udvider således løbende vores kompetenceområder, så vi kan byde ind på mange typer af opgaver,” siger Peter Badstue Jensen.

Peter Badstue Jensen og Jonas Ilum Sørensen fra Aalborg CSP viser en model af damvarmelager i Dronninglund til DaCES Styregruppe. Foto: DaCES.