Energifællesskaber bruger energilagring i stigende grad

7. november 2023

Energifællesskaber mellem virksomheder, institutioner og borgere skaber mulighed for, at man lokalt kan få mere vedvarende energi og billigere strøm. Og her vil energilagring, især batterier, kunne gøre et energifællesskab mere robust. Det fortæller Community Manager i EBO Consult og næstforperson i Energifællesskaber Danmark, Stephan C. Krabsen.

Af Julie Søgaard

Konsulentvirksomheden EBO Consult har i mange år arbejdet med administration og drift af fjernvarmeselskaber – især de borger- og lokalejede selskaber. Den erfaring bruger virksomheden nu i forbindelse med at udvikle og realisere lokale energifællesskaber, der blandt andet kan bestå af institutioner, foreninger, kommuner og mindre virksomheder.

Stephan C. Krabsen er Community Manager i EBO Consult og næstforperson i Energifællesskaber Danmark. Foto: EBO Consult.

”Vi arbejder for at skabe en bæredygtig, effektiv og lokalejet energiforsyning. Det er vores drivkraft i alle projekter. Og så er der jo kommet det her energifællesskabskoncept fra EU. Det minder i sin natur på rigtig mange måder om fjernvarmeselskaber. Derfor er det naturligt for os at kaste os over det,” fortæller Community Manager i EBO Consult, Stephan C. Krabsen, der også er næstforperson i Energifællesskaber Danmark.

Foreningen Energifællesskaber Danmark blev stiftet d. 16. august 2023 på baggrund af den overvældende interesse for energifællesskaber. Foreningen arbejder for bedre rammevilkår og udbreder og samler viden om energifællesskaber.


Fakta om Energifællesskaber

Energifællesskaber er en klart defineret størrelse, som kommer fra EU og er implementeret i dansk lov af nogle omgange. (Se henvisninger nederst i artiklen.)
Energifællesskaber er en organiseringsform, hvor borgere og aktører lokalt har mulighed for at blive en ligeværdig aktør på elmarkedet. Det vil sige, at borgere og lokale aktører skal producere, forbruge og dele vedvarende energi i et givent område.

Et energifællesskab skal bestå af forskellige matrikler og juridiske enheder. Derfor er en almen boligafdeling, der trækker strøm fra solceller på eget tag og som lagrer strømmen i batterier i kælderen, for eksempel ikke et energifællesskab, da der her reelt kun er tale om en enkelt aktør. I stedet ville man populært kalde det for en ”bag måleren-løsning.”

Energifællesskab Avedøre blev etableret i 2020 og var det første af sin slags i Danmark efter gældende regler. EBO Consult står for drift og administration af energifælleskabet, som blev stiftet sammen med Hvidovre Kommune, Hvidovre Gymnasium, Avedøre Landsbylaug, Avedøre Fjernvarme a.m.b.a. og Filmbyen. Her har man blandt andet opsat solceller og ladestandere.


Energifællesskaber må godt tjene penge til medlemmerne

Et energifællesskab må ikke have et kommercielt sigte. Det vil sige, at man ikke må udbetale udbyttet til ejerne. Udbyttet kommer i form af sociale, økonomiske og miljømæssige fællesskabsfordele, hedder det i lovgivningen.

”Men det betyder ikke, at et energifællesskab ikke må tjene penge, det må det rigtig gerne. Og det må gerne tjene rigtig mange penge, fordi så får dets medlemmer jo billigere strøm eller muligheder for at sætte mere vedvarende energi, lagringsteknologi eller ladestandere op lokalt,” siger Stephan C. Krabsen.

Det er ifølge Stephan C. Krabsen især en fordel at skabe et energifællesskab, når man har flere forskellige produktionsformer involveret og en vis mængde forbrug, der skal dækkes – herunder en række forskellige forbrugere, der meget gerne må have forskellige forbrugsprofiler.

”Dermed har man et jævnt forbrug og et forskelligartet forbrug. For at kunne dække det forskelligartede forbrug, skal man have solceller og gerne vindmøller. Og så er det selvfølgelig også rigtig smart at have noget lagringsteknologi, og den bliver jo bedre og bedre. Hele øvelsen går ud på at have en samtidighed i forbrug og produktion samt aflaste elnettet,” siger Stephan C. Krabsen.

Bliver klogere på energilagring gennem DaCES

At få mere viden om energilagring og være opdateret på teknologiudviklingen inden for området er nogle af årsagerne til, at EBO Consult er medlem af DaCES.

”Vi holder rigtig meget øje med, hvornår det kan betale sig for et energifællesskab at bruge lagring. Hvis vi kunne samle et forbrug og en produktion for et stort område og lave en kollektiv lagringsmulighed, så kan vi jo komme op i nogle størrelsesordener, hvor det også bliver interessant økonomisk,” siger Stephan C. Krabsen.

Desuden har EBO Consult bidraget til DaCES’ policy brief om batterier, hvor man har set nærmere på rammevilkår for energilagring. Lige nu er EBO Consult ved at installere et 0,5 megawatt batteri ved fjernvarmen i forbindelse med et datacenter.

”Der glæder vi os til at få en masse erfaringer fra og så udveksle erfaringer med de andre i DaCES’ arbejdsgruppe for batterier om, hvordan man gør det her bedst,” slutter Stephan C. Krabsen.


Lovgivning

Dansk lovgivning: Bekendtgørelse om VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og forholdet mellem VE-fællesskaber og borgerenergifællesskaber og elhandelsvirksomheder og kollektive elforsyningsvirksomheder (retsinformation.dk)

EU-lovgivning:
Renewable energy directive (RED) som er under vedtagelse (eksisterende II men III er sendt til endelig godkendelse) Nr. III pdf (europa.eu)

Gældende RED II med mulighed for forskellige sprog EUR-Lex – 32018L2001 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

I EU er der også elmarkedsdirektivet, som via linket kan findes på dansk eller engelsk EUR-Lex – 32019L0944 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Elmarkedsdirektivet er også under revision pt med Kommissionens fremlagte forslag i år Electricity Market Reform for consumers and annex (europa.eu)

 

Tilmeld dig webinar om energifællesskaber