Ny formand for DaCES arbejdsgruppe:
Vi skal skabe en fælles forståelse af det vedvarende energisystem

30. november 2023

Lektor ved AU, Gorm Bruun Andresen, har været med i DaCES arbejdsgruppe for systemintegration siden starten i 2021 og har dermed fulgt gruppens udvikling. Nu er han formand for arbejdsgruppen, hvor de næste skridt er at sikre en fælles forståelse af, hvad energilagring og systemintegration går ud på – både på tværs af DaCES arbejdsgrupper og i samfundet bredt.

Af Julie Søgaard

”Modellering, analyse og forståelse af energisystemer er mit omdrejningspunkt i energiagendaen: At forstå, hvordan de forskellige teknologier skal spille sammen, så vi kan få en løsning til hele samfundet. Det er jo mit kerneforskningsemne og en vigtig grund til, at jeg gerne vil være formand for denne arbejdsgruppe i DaCES,” siger Gorm Bruun Andresen, der er lektor ved Institut for Mekanik og Produktion ved Aarhus Universitet.

Gorm Bruun Andresen er lektor ved Aarhus Universitet og ny formand for DaCES arbejdsgruppe for systemintegration. Foto: AU

Han ser en udfordring i, at mange af dem, der udvikler energiteknologierne, ikke altid har øje for, hvordan deres teknologier skal indgå i en større sammenhæng:

”Det er så vigtigt at få hele orkesteret til at spille sammen, eller hvad man skal kalde det. Det er min raison d’être.”

Vigtigt mødested for videninstitutioner og virksomheder

Arbejdsgruppen for systemintegration gik i gang i 2021. Den tæller stærke danske aktører, der arbejder med energimodellering, automatisering af energiinfrastruktur gennem digitalisering og dataudnyttelse. Medlemmerne inkluderer universiteter, rådgivere, GTS’er samt store, mellemstore og små virksomheder.

Gorm Bruun Andresen finder det meget nyttigt, at arbejdsgruppen består af repræsentanter fra både virksomheder og vidensinstitutioner.

”Jeg synes for det første, at det vigtigt, at vidensinstitutionerne udveksler og trykprøver vores resultater mod hinanden. Så kan vi enten være enige eller konstruktivt uenige,” siger Gorm Bruun Andresen og ler.

”For det andet er det vigtigt i forhold til virksomhederne, at vi på universiteterne arbejder med noget, som faktisk er relevant og nyttigt. Der er rigtig mange problemer, som skal løses i den grønne omstilling. Nogle af dem skal virksomhederne nok selv klare, mens der er andre problemer, som man behøver et universitet til at tænke over.”

I første omgang var fokus i gruppen primært på at bidrage til udarbejdelsen af køreplanen for, hvordan Danmarks tunge transport og energitunge industrivirksomheder kan omstilles til grønne brændsler frem mod 2030 og 2050. Det, der senere førte til det missionsdrevne partnerskab MissionGreenFuels ledet af Aalborg Universitet, DaCES og Energy Cluster Denmark med finansiering fra Innovationsfonden.

Herefter skulle gruppen ifølge Gorm Bruun Andresen i en periode lige finde sin form og sit fokus. Siden er der kommet en mere fast struktur på arbejdsgruppens møder, hvor der er oplæg fra 1-2 gruppemedlemmer, hver gang de mødes.

”Her går vi mere fagligt i dybden med, hvad vi hver især laver, og så kommer der altid en diskussion på baggrund af det,” siger han.

Formidling og kortlægning af energilagre i 2024

Senest har arbejdet med at bidrage til DaCES første energilagringsrapport fyldt meget i arbejdsgruppen, og det har gjort Gorm Bruun Andresen opmærksom på behovet for at finde en fælles forståelse af energilagring og systemintegration.

”For det kan jeg mærke, at det har vi ikke,” siger han.

Når gruppen så har fundet en fælles forståelse, ser Gorm Bruun Andresen gerne, at gruppen skaber det samme på tværs af DaCES arbejdsgrupper.

”Jeg vil rigtig gerne, at vi fra et systemperspektiv kan formidle lidt mere. Fordi vi er faktisk en stærk gruppe,” siger han.

Det var især i forbindelse med den aktuelle, offentlige diskussion om atomkraft, at Gorm Bruun Andreassen også indså, at der er rigtig mange i samfundet, der ikke helt forstår, hvordan et vedvarende energisystem fungerer.

”De har forstået, at vedvarende energi kan komme fra sol og vind, men hvordan vi integrerer og bruger det, skal vi også i samfundet skabe en fælles forståelse for,” siger han.

Derfor har Gorm Bruun Andresen foreslået, at arbejdsgruppen kaster sig over en form for formidlingsprojekt, hvor man gennem f.eks. videoer eller andet når bredere ud.

Desuden vil arbejdsgruppen gerne kortlægge, hvilke energilagre der findes i Danmark.

”Hvor mange batterier har vi egentlig, hvor mange varmelagre? Et let spiseligt overblik over, hvad der er status på energilagre i Danmark. Det nåede vi ikke i mål med i forbindelse med energilagringsrapporten, så det har vi en ambition om at gøre,” siger Gorm Bruun Andresen.