DaCES søger energikonsulent

8. april 2024

Danmark har ambitiøse mål om at blive klimaneutral, vi skal tænke grønt og bidrage til den globale omstilling mod mere bæredygtig energi. Energilagring udgør et vigtigt element i opfyldelsen af den målsætning. Danmark har fundamentet til at blive førende inden for energilagring og -konverteringsteknologier sammen med integrering af vedvarende energi på tværs af sektorer og systemer. Vi skal udvikle og opskalere lagringsteknologier som batterier, termisk energilagring, Power-to-X og sikre, at systemerne arbejder sammen og kan kobles med eksisterende infrastruktur. Det skal ske i tæt parløb mellem universiteter, erhvervsliv, GTS-institutter, klynger, politikere og myndigheder.

Vi ved, at omstillingen skal gå stærkt, og vi ved, at vi skal arbejde sammen på tværs af sektorer, teknologier, aktører, viden og universiteter. Det skal du hjælpe os med!

Vi søger

Vi søger en energikonsulent med kompetencer til at facilitere og koordinere vores arbejdsgrupper og tværgående projekter.

DaCES har en række arbejdsgrupper, der samler en bred kreds af sektorens medlemmer i et fagligt, neutralt og uafhængigt interessefælleskab. Lige nu arbejder vi med batterier, termisk energilagring, Power-to-X og systemintegration. I den nærmeste fremtid vil vi også dykke ned i nukleare energiteknologier og behov for kulstof. Du vil betjene arbejdsgrupperne med projektledelse, udvikling, teknisk sparring, rapportering og planlægning. Dertil vil du bistå os med opfølgning og formidling af projektresultater (rapporter, artikler og oplæg) samt planlægning og gennemførelse af workshops og konferencer.

Vi lægger vægt på, at du faciliterer og samler op på processer, hvor eksperter bidrager med det faglige indhold. Du sikrer, at arbejdsgruppernes arbejde dokumenteres, og at viden og resultater deles. Vi arbejder for, at grupperne inspirerer og understøtter hinanden på tværs med viden og projektmuligheder inden for energilagring, teknologier og forskning.

Om dig

Vi lægger vægt på, at du:

  • er god til at skabe resultater sammen med andre og på tværs af mange interessenter
  • trives godt i et krydsfelt mellem forskning, vidensinstitutioner og erhvervsliv
  • har viden om energiområdet og energiteknologier (ptx, batterier, ptx, systemintegration etc.)
  • har en teknisk, ingeniør-/naturvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau eller har en samfundsvidenskabelig uddannelse med stærk erhvervserfaring fra energi-/klima-/teknisk sektor gerne myndigheder eller styrelse.
  • taler og skriver et godt og flydende dansk – samt er god til engelsk
  • er en teamspiller og sætter en ære i at løfte opgaver af både stort og lille omfang (løbende driftsopgaver)

DaCES

DaCES er et fagligt og uafhængigt partnerskab for energilagring og -konverteringsteknologier. Vi favoriserer ikke specifikke forskningsmiljøer eller fagområder, men motiverer og skaber rammerne for samarbejde om at udvikle de bedste løsninger til fremtidens grønne energisystem. Sammen med Aalborg Universitet og Energy Cluster Denmark leder DaCES det missionsdrevne partnerskab for forskning og innovation til udvikling af grønne brændstoffer, MissionGreenFuels https://missiongreenfuels.dk/.

DaCES er en privat, almennyttig forening finansieret af projekter, private fonde og medlemsbidrag. Læs mere her https://daces.dk/.

Du indgår i DaCES’ sekretariat med fire medarbejdere. DaCES samarbejder og har kontorfælleskab med Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). Strukturen i sekretariatet er flad, og vi hjælper hinanden dagligt på kryds og tværs. Der er tæt kontakt med ledelse, konsulenter, kommunikation, administration og studenter, så vi får løst opgaverne bedst muligt. Ud over dine kolleger vil du få et bredt og stærkt netværk til førende aktører fra både virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner mv. på energilagringsområdet.

Din arbejdsplads er i København i BLOXHUB i DaCES’ nyistandsatte historiske lokaler.

Interesseret

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Anne Marie Damgaard på telefon 4118 4747. Fristen er 2. maj 2024. Forventet tiltrædelse så snart som muligt. Kun ansøgninger på dansk tages i betragtning.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Ansøg