Arbejdsgruppen for Batterier

I Arbejdsgruppen for batterier arbejder vi med hele værdikæden for elektrokemisk energilagring. Her arrangerer vi møder, konferencer og studieture for at fremme etablering af netværk og samarbejdsprojekter mellem medlemmer af arbejdsgruppen. Vi ønsker også at skabe et fuldstændigt overblik over alle batteriaktører i Danmark.

Arbejdsgruppen ønsker desuden at rådgive nye danske aktører, myndigheder eller andre, der har behov. Ambitionen er, at det officielle Danmark får en gennemtænkt strategi for hvordan vi sikrer os adgang til de batterier der er behov for til den grønne omstilling.

I arbejdsgruppen deltager virksomheder, forskningsinstitutioner og brancheorganisationer. Som medlem i DaCES kan jeres organisation deltage i en eller flere relevante arbejdsgrupper.