Arbejdsgruppen for Power-to-X

Arbejdsgruppen for Power-to-X har arbejdet med udvikling af et roadmap og ansøgning til Innovationsfondens partnerskab på de grønne brændstoffer i samarbejde med universiteter, GTS’er, virksomheder og klynger.
Vi mobiliserer aktører hos virksomheder, GTS’er og universiteter, der arbejder med Power-to-X på et fagligt, teknologisk og forskningsmæssigt niveau. Udgangspunktet er aktørernes interesser og behov for viden, udvikling og samarbejde på tværs af sektorer og discipliner. X’et defineres i arbejdsgruppen udelukkende som syntetiske brændstoffer.

Arbejdsgruppen kører uafhængigt af Innomission 2, der drives i et separat spor i samarbejde med Aalborg Universitet, Energy Cluster Denmark m.fl.