Arbejdsgruppen for Systemintegration

Effektiv systemintegration er afgørende for en optimal anvendelse af lagringsteknologier i vores energisystemer. Derfor arbejder DaCES’ arbejdsgruppe for systemintegration i flere spor: Vi er dels interesserede i det generelle behov og efterspørgsel på energilagringskapacitet i forhold til mulige udviklingsscenarier, men vi beskæftiger os også med den konkrete og tekniske integration af lagringsteknologierne i energisystemerne samt forskellige aspekter af virtuel energilagring, bl.a. gennem sektorkobling.

Vi afsøger muligheden for at skabe et overblik over de geografiske potentialer for energilagring i Danmark. I kombination med eksisterende kapacitetskort over energinettet vil det hjælpe med at identificere, hvor og hvordan lagerkapacitet kan optimere brug af vedvarende energi og forsyningssikkerheden på samme tid.

Vil du høre mere om arbejdsgruppen for systemintegration så skriv en mail til cma@atv.dk

“Det er en myte, at vi mangler lagringsteknologier, for mange af teknologierne findes. Men der er behov for skalering for at sænke produktionsomkostningerne og behov for mere viden om systemintegration for at udnytte teknologierne mest effektivt og bæredygtigt.”

Brian Vad Mathiesen, formand for arbejdsgruppen for systemintegration samt professor ved Institut for planlægning, Aalborg Universitet