Arbejdsgruppen for Systemintegration

Effektiv systemintegration er afgørende for en optimal anvendelse af lagringsteknologier i vores energisystemer. Derfor arbejder DaCES’ arbejdsgruppe for systemintegration i flere spor: Vi er dels interesserede i det generelle behov og efterspørgsel på energilagringskapacitet i forhold til mulige udviklingsscenarier, men vi beskæftiger os også med den konkrete og tekniske integration af lagringsteknologierne i energisystemerne samt forskellige aspekter af virtuel energilagring, bl.a. gennem sektorkobling.

Vi afsøger muligheden for at skabe et overblik over de geografiske potentialer for energilagring i Danmark. I kombination med eksisterende kapacitetskort over energinettet vil det hjælpe med at identificere, hvor og hvordan lagerkapacitet kan optimere brug af vedvarende energi og forsyningssikkerheden på samme tid.