Arbejdsgruppen for Termisk Energilagring

DaCES arbejdsgruppe for termisk energilagring beskæftiger sig både med implementering og optimering af etablerede teknologier, udvikling af fremtidige løsninger, skalering og kommercialisering.

Det omfatter alt fra damvarmelager i nær- og fjernvarmenet (lavtemperatur, <100°C), varmelagringssystemer til industrielle processer baseret på f.eks. olie og/eller sten (mellemtemperatur, <300°C) samt lagring af termisk energi i smeltede salte osv. (højtemperatur, <800°C).

Vi ser også på muligheder for udnyttelse af synergieffekter mellem køle- og opvarmningsbehov i industrielle processer og for power-to-heat- og heat-to-power-applikationer, især i form af højtemperaturvarmepumper og såkaldte Carnot-batterier.