Arbejdsgruppen for Termisk Energilagring

I Danmark har vi stor erfaring med termisk energilagring, hvilket blandt andet udmønter sig i en bred vifte af forskellige innovative forsknings- og udviklingsaktiviteter. DaCES’ arbejdsgruppe beskæftiger sig både med implementering og optimering af etablerede teknologier og med udvikling fremtidige løsninger.

Det omfatter alt fra damvarmelager i nær- og fjernvarmenet (lav temperatur, <100°C), varmelagringssystemer til industrielle processer baseret på f.eks. olie og/eller sten (mellem temperatur, <300°C) samt lagring af termisk energi i smeltede salte osv. (høj temperatur, <800°C). Vi ser også på muligheder for power-to-heat- og heat-to-power-applikationer, især i form af højtemperaturvarmepumper og såkaldte Carnot-batterier.

Vi arbejder i øjeblikket på den optimale anvendelse af varmelagring i forbindelse med varmepumper, udnyttelse af synergieffekter mellem køle- og opvarmningsbehov i industrielle processer og potentialet i eksisterende infrastrukturer som fremtidige bæredygtige kraftværker.

Der er planlagt en intensiv pitch-session, hvor de mest umiddelbare udfordringer og lovende løsninger drøftes.

Vil du høre mere om arbejdsgruppen for termisk energilagring så send en mail til cma@atv.dk

“Vi kan mærke øget interesse i varmelagring fra både industri og studenter, samt at adskillige projekter og spinouts er blevet annonceret i varmelagringsområdet i løbet af de sidste måneder.”

Formand: Kurt Engelbrecht, lektor, DTU Energi