Arbejdsgruppen for Uddannelse

Arbejdsgruppen for Uddannelse kortlægger kompetencer og uddannelsesbehov og bidrager til at sikre de rette uddannelsestilbud inden for energilagring og -konvertering. Her deltager både virksomheder og forskningsinstitutioner. Som medlem i DaCES kan jeres organisation deltage i en eller flere relevante arbejdsgrupper.

Arbejdsgruppen har været primus motor på en helt ny efteruddannelse med opstart i efteråret 2023, hvor erfarne medarbejdere eller selvstændige med en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund kan at skærpe eller udvide sine kompetencer gennem en fleksibel master inden for energilagring. Her kan man på tværs af hele fire, danske universiteter i en periode på op til 6 år løbende tage en række kurser på både bachelor-, master-, kandidat- og ph.d.-niveau – ved siden af sit arbejds- og familieliv.

Denne erhvervsrettede efteruddannelse i energilagring er udviklet i et unikt samarbejde mellem universiteterne SDU, AU, AAU og DTU og relevante virksomheder.

Fleksibel Master i Energilagring