MissionGreenFuels projekter

Dansk Center for Energilagring (DACES) varetager nu i alt 10 projekter i partnerskabet MissionGreenFuels, hvor DaCES er en del af sekretariatet.

Gennem mere end to år har Dansk Center for Energilagring været involveret i at udvikle og udmønte MissionGreenFuels. Partnerskabet er en af fire innomissioner, der samler centrale aktører fra erhvervsliv og vidensinstitutioner i missionsdrevne partnerskaber. MissionGreenFuels arbejder for at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030.

Første opgave begyndte tilbage i foråret 2021, hvor et partnerskab på tværs af 100 virksomheder, universiteter, GTS, organisationer og klynger udviklede et samlet bud på en køreplan (roadmap) for grønne brændstoffer.

Næste skridt har fokuseret på at udforme et partnerskab, der faktisk kan levere på udmøntningen af roadmappet ved at søsætte konkrete projekter. De leverer på forskellige elementer, som kan realisere udfasning af fossile brændstoffer frem mod 2030. Centralt er at komme op i skala og ned i pris, men samtidigt er der mange ubekendte og behov for store investeringer, hvor netop samarbejdet på tværs af fagligheder, industri og forskning er afgørende.

Under Pool 1 søsatte innovationsfonden 9 projekter, hvoraf DaCES understøtter 4 af dem. I Pool 2 er der kommet 12 nye projekter til, hvor DaCES understøtter 6 af disse projekter. Læs mere om projekterne, som DaCES understøtter nedenfor.

Samarbejde på tværs

DaCES er knyttet til Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV). I ATV-projektet ”Guide til et resilient Danmark” samler akademiet et bredt felt af aktører omkring acceleration af den teknologiske omstilling. Aktørerne vil på tværs af faggrænser og sektorer blandt andet samle sig i missionsdrevet arbejde inden for udvalgte teknologiske områder. DaCES følger arbejdet i ATV tæt og bidrager til at udfolde og udvikle det missionsdrevne arbejde.

Projekter som DaCES understøtter i MissionGreenFuels

Pool 2

CARMA-Green Fuels (Cross Mission Carbon Management)
Hovedansøger: Henrik Lund, AAU

DEEP (Designing Community Collaboration for Sustainable Energy Parks)
Hovedansøger: Simon Lex, KU

H2-SAF (Low-cost hydrogen as green fuel enabler)
Hovedansøger: Lars Pleth Nielsen, AU

PowerLBG (Development of power-to-gas technology for production of liquefied biogas for the transport sector)
Hovedansøger: Michael VW Kofoed, AU

PtX Infrastructure
Hovedansøger: Marie Münster, DTU

RIGHydro (Regulatory Innovation to Incentivize Green Hydrogen)
Hovedansøger: Beatriz Martinez Romera, KU

Pool 1

COMPAS
COMPAS tager fat på den grønne ammoniakproduktion. Projektet undersøger de tekniske og økonomiske krav til fornyelse af elektrolyseanlægget i et fremtidigt grønt ammoniakanlæg, da teknologien sandsynligvis vil blive forbedret. Dette gøres for at minimere de tekniske risici for first movers.
Det er afgørende, at anlæggene er fleksible over for teknologiske fremskridt med hensyn til elektrolyseteknologi, da de største driftsudgifter er forbundet med elforbruget af elektrolyse. Dette projekt har derfor også fokus på integration.

GREMEOH
Et øget installationsgrundlag for PtX-anlæg til e-methanol baseret på grøn brint afhænger i høj grad af teknologileverandørernes evne til at opskalere deres produktions-, delkomponentintegration og forsyningskædekapacitet. Når det kommer til storskala elektrolysatorer til multi-MW applikationer til bl.a. e-methanol, består de største flaskehalse i evnen til at samle elektrolyserstakke med høj præcision og hastighed. For både elektrolysatorer og e-methanolanlæg er evnen til at planlægge en optimal forsyningskæde nøglen til at levere installation base i tide og optimal kvalitet. I GREMEOH skal nye forsyningskæde-, integrations- og produktionskoncepter, der er målrettet hastighed og kvalitet, bane vejen for en øget kapacitet i installerede anlæg, der anvender grøn brint til e-methanol. Designet, udviklet og fremstillet i Danmark.

COMON
I de seneste år har virksomheder og kommuner oplevet stor skepsis og bekymring fra lokale borgere og interessegrupper for etableringen af teknologier og infrastrukturer, der producerer vedvarende energi. Denne skepsis og bekymring bliver ofte til lokal modstand og leder til tidskrævende konflikter, som risikerer at aftage den grønne omstilling til det fossilfrie samfund. COMON-projektet vil udvikle et katalog for borgerinddragelse og best practises for at afbøde konflikter mellem private/offentlige organisationer og lokale borgere og interessegrupper. Projektet søger også at åbne en offentlig dialog for at styrke samarbejdet på tværs af værdikæden og et engageret og demokratisk medborgerskab inden for den grønne omstilling.

PtX Sector Coupling and LCA
Baggrunden for dette projekt var to forskellige projekter med en varighed på hver 4 år — PtX-sektorkoblingen og PtX- og LCA-projektet. De er nu blevet kombineret med det eksisterende PtX-sektorkoblings- og LCA-projekt.