MissionGreenFuels: PtX-anlæg – alene eller som en del af fælles infrastruktur?

23. januar 2024

MissionGreenFuels præsenterede for nylig de 12 projekter, der har fået støtte fra partnerskabets Pool 2. DaCES er en del af sekretariatet i MissionGreenFuels og understøtter 6 af disse projekter. Et af dem er projektet PtX Infrastructure.  

Af Julie Søgaard

Marie Münster er professor i Energisystemanalyse på DTU. Foto: DTU

Projektleder: Marie Münster, professor i energisystemanalyse, DTU
Projekt: PtX Infrastructure

Hvordan indgår projektet som brik i den grønne omstilling?

Det er med til at binde projekterne sammen, fordi det handler om infrastruktur, det handler om rør og om lagre – især om brintrør og brintlagre, men også om CO2-rør og -lagre. Hvad er det for noget infrastruktur, der er samfundsøkonomisk relevant og teknisk muligt for at sikre, at vi får det mest effektive system. Måske har man mange forskellige elektrolyseenheder, som man så samler til nogle større fabrikker, der så omsætter til noget andet, eller eksporterer til Tyskland. Så der kan være noget effektivitet i, at vi har disse fælles infrastrukturer, ligesom vi har det med elnettet, hvor vi jo ikke har en masse små individuelle elnet.

Hvad er det konkrete formål med projektet, og hvad vil I gerne opnå i sidste ende?

Vi vil gerne se på, under hvilke forudsætninger det bedst kan betale sig, at vi kobler os til nogle net og store lagre, og under hvilke omstændigheder det måske er lige så effektivt, at vi har nogle små ’stand alone’-enheder.

De planer, vi lige nu har for udbygning af brintnettet, mener vi er samfundsøkonomisk rentable. Hvis vi skal videreudbygge det, hvordan ser vi så, at det kunne betale sig?

I projektet vil vi gerne ende ud med, at vi får en bedre idé om, hvad der er robuste investeringer i disse infrastrukturer, givet alle de usikkerheder, der findes i fremtiden.  I den forbindelse skal vi have forbedret vores modeller til bedre at kunne simulere de her net og deres omkostninger og de fordele, der også er i det. En af vores partnere i projektet, Gas Storage Danmark, vil fx gerne vide, hvad værdien af et brintlager kan være i fremtiden. Det er jo deres business at stille lagerkapacitet til rådighed.

Tilsvarende så er Evida også med i projektet, og de kunne godt finde på at ville investere i noget CO2-rørkapacitet.

Derudover er vi nogle stykker i projektet, der har kompetencen inden for energisystemmodeller. Vi har tre forskellige modeller med i projektet. Og endelig har vi et firma med, som leverer data og kompetencer på installering og udnyttelse af CO2’en fra biogas til PtX.

Er der nogle af de andre projekter i MissionGreenFuels Pool 2, hvor du kan se noget samspil og synergi?

PowerLBG vil gerne kigge på muligheden for at lave nogle stand alone-anlæg. Og der kan vi måske så supplere med lidt viden til dem om, hvordan ser vi på det i forhold til at koble til et net.

PtXMarkets er vores søsterprojekt. Det var oprindeligt ét projekt, men fordi call’et var skrevet, som det var, delte vi det op i to, fordi vi mente, at vi fik en bedre chance for at få opbakning til projekterne. Det gjorde vi så også, så det var muligvis rigtigt.

Så er der selvfølgelig Pool 1-projektet, PtX Sector Coupling and LCA, som fokuserer mere på overskudsvarmedelen. Der regner vi med at udvikle vores modeller, så de håndterer det bedre og supplere med det at have brint og CO2-infrastrukturen bedre simuleret.

Endelig har vi har brug for rigtig mange data om effektivitet og omkostninger.

Der sker jo hele tiden noget. Så håbet er, at vi også kan lære af de teknologiske udviklingsprojekter i MissionGreenFuels. Både med hensyn til effektivitet, som de typisk fokuserer en del på, men også med hensyn til omkostninger.

Læs mere om dette og andre projekter i MissionGreenFuels