Status, styrker og synergier – DaCES rapport om energilagring i Danmark 2023

På DaCES årsdag den 14. september 2023 udgav vi vores første rapport om energilagring i Danmark under titlen: “Status, styrker og synergier – DaCES rapport om energilagring i Danmark 2023.” Rapporten præsenterer en kortlægning af potentialet for en række energilagringsteknologier: Termisk energilagring, batterier, Power-to-X og systemintegration i et energisystem baseret på vedvarende energi. Vi fremlægger 17 anbefalinger til, hvordan Danmark kan styrke sin position som grønt foregangsland inden for energilagringsteknologier, systemintegration og forskning til gavn for Danmark og den grønne omstilling.  Vi dykker desuden ned i forskellige energilagringsteknologier og præsenterer en række cases fra virksomheder og vidensinstitutioner, der er med til at accelerere udviklingen.

Omstilling af vores energisystemer er så omfattende og indgribende, at det kun lader sig realisere interdisciplinært og på tværs af sektorer. Samtidig er tiden knap og der er behov for en hurtigere udvikling, end vi er vant til fra andre observerede teknologiomstillinger og udviklinger.  Samarbejde og vidensdeling på tværs af indsigter, teknologier, vidensinstitutioner og virksomheder er helt afgørende. Vi kender ikke den præcise opskrift på at lykkes med at få omstillingen til at ske, men det er hævet over enhver tvivl, at vi som samfund er på en mission. I DaCES arbejder vi med at sætte de rigtige hold og skabe de rigtige rammer for opfyldelse af missionen om en dyb, omfattende OG hurtig omstilling af vores energisystem – uafhængig af særinteresser.

Derfor har vi lavet rapporten baseret på vores arbejdsgrupper, der samler mange af Danmarks fremmeste eksperter på området fra vidensinstitutioner og industri.

Det er afgørende, at DaCES’ anbefalinger bliver formidlet, diskuteret og videreudviklet i de rette fora. Vi ser frem til dialog og samarbejde med beslutningstagere, myndigheder, bevillingsgivere og øvrige erhvervsliv om at realisere potentialet for det danske økosystem af aktører, der arbejder med energilagring og for at understøtte Danmarks klimamålsætninger.

 

Læs og download rapport